Medlemsside

Kun for kormedlemmer

HVOR:

Flygelstuen – i Det Gamle Posthus i Gilleleje.

OPTRÆDEN:

Hvis vi skal ud og synge for publikum er der mødepligt til øveaften de sidste tre gange før optræden.

Korets sange og noder ligger i en DROPBOX, som Mie styrer. Man får adgang til dropboxen når man er tilmeldt koret. Medlemmerne bedes selv printe sangen ud og medbringe til øveaftnerne.
dropbox

AFBUD meldes til Pia pr SMS på tlf 5360 9429

KONTAKTOPLYSNINGER sendes til Birgit på email: glitfeldt@city.dk

HVAD KOSTER DET: Kontingentet for 2023 er 700kr halvårligt.