Medlemsside

Kun for kormedlemmer

Juleafslutning

Vi afslutter sæsonen onsdag d. 14. December 2022.

Vi synger fra kl 19-20, derefter er der mad og hygge. Medbring dine egne drikkevarer og MEGET gerne et festligt indslag.

Generel information:

HVORNÅR:

Vi øver hver onsdag aften kl. 19-21 undtagen i skoleferierne.

Sidste koraften inden juleferien er d. 14. December 2022. Vi starter med at synge en times tid og julehygger bagefter.

Vi starter op igen Onsdag d. 04. Januar 2023.

HVOR:

Flygelstuen – i Det Gamle Posthus i Gilleleje.

OPTRÆDEN:

Hvis vi skal ud og synge for publikum er der mødepligt til øveaften de sidste tre gange før optræden.

Korets sange og noder ligger i en DROPBOX, som Erling styrer. Man får adgang til dropboxen når man er tilmeldt koret. Medlemmerne bedes selv printe sangen ud og medbringe til øveaftnerne.
dropbox

AFBUD meldes til Hanne pr SMS på tlf 2517 6063

KONTAKTOPLYSNINGER sendes til Birgit på email: glitfeldt@city.dk

HVAD KOSTER DET: Kontingentet for 2022 er 700kr halvårligt.