Medlemsside

Information til kormedlemmer

HVORNÅR:

Sidste kordag i forårssæsonen 2022 er 11. Maj.

Sæsonstart for efteråret 2022 er 07.September

Vi øver hver onsdag aften kl. 19-21 undtagen i skoleferierne.

OPTRÆDEN:

Hvis vi skal ud og synge for publikum er der mødepligt til øveaften de sidste tre gange før optræden.

HVOR:

Flygelstuen – i Det Gamle Posthus i Gilleleje.

Korets sange og noder ligger i en DROPBOX, som Erling styrer. Man får adgang til dropboxen når man er tilmeldt koret. Medlemmerne bedes selv printe sangen ud og medbringe til øveaftnerne.
dropbox

AFBUD meldes til Hanne pr SMS på tlf 2517 6063

KONTAKTOPLYSNINGER sendes til Birgit på email: glitfeldt@city.dk

HVAD KOSTER DET: Kontingentet for 2022 er 700kr halvårligt.