Lidt om Korlederen

Lone Duerlund

Jeg er uddannet folkeskolelærer med musik som linjefag. Derudover har
jeg en korlederuddannelse fra Lærerhøjskolen v/John Høybye.

Jeg har beskæftiget mig med korsang det meste af mit voksne liv, både
som sanger og korleder. De sidste mange år har jeg haft, og har stadig
et blandet kor i Helsingør. Jeg var korleder i Gillelejekoret fra januar
2005 til december 2017, hvor jeg trængte til en pause.

Derudover har jeg en tjans med at lede to lungekor i henholdsvis Helsingør og Hillerød.
Ved siden af korarbejdet er jeg aktiv i Visens Venner og drager på en
del ture i Skandinavien, hvor jeg spiller og synger sammen med min mand.

Jeg er nu pensioneret fra mit lærerjob og glæder mig til at tage fat i
Gillelejekoret igen